SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Digitální výloha s.r.o., Kubelíkova 3066, 272 01 Kladno (dále jen správce) a to:

 

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon

 

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

 

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

 

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Digitální výloha s.r.o, učiněno písemně.

 

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.